Buy products Seto Tekko at BienManger

Seto Tekko - Kaki dashi oyster
Seto Tekko
80g bag
12.15 €
Etoile pleineEtoile pleineEtoile pleineEtoile pleineEtoile vide
Seto Tekko - Fugu fish Dashi
Seto Tekko
10 x 8g muslin bag
11.50 €
Seto Tekko - White Roasted Rice Powder
Seto Tekko
100g packet
7.90 €
Seto Tekko - Katsuobushi dashi dried bonito stock
Seto Tekko

Product available soon

Etoile pleineEtoile pleineEtoile pleineEtoile pleineEtoile vide
By browsing this website, you accept our privacy policy and the use of cookies. Learn more